Aktualności

Honorowanie małżeństw homoseksualnych w Polsce

Większość Polaków opowiada się za tym, aby w Polsce honorowane były małżeństwa osób homoseksualnych zawarte w innym kraju Unii Europejskiej. Blisko sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje, że nie ma nic przeciwko, a ponad 30 proc. badanych nie zgadza się na takie rozwiązanie.

Poparcie partii politycznych

Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są zdecydowanie najmniej przychylni badanemu zjawisku. Jedynie 14 proc. uważa, że małżeństwa takie powinny być honorowane w Polsce, przy 76 proc. głosów przeciwnych.

Natomiast elektorat .Nowoczesnej, czyli partii deklarującej gotowość do walki o prawa LGBTQ, okazał się być mniej chętny na wprowadzenie takiego rozwiązania (64 proc.) niż wyborcy Kukiz’15 (83 proc.) oraz Platformy Obywatelskiej (82 proc.).

Wiek respondentów

Największe poparcie zanotowane zostało wśród najmłodszej grupy badanych (18-29 lat) – łącznie 81 proc. respondentów uważa, że małżeństwa homoseksualne powinny być honorowane w Polsce.

Kolejne przedziały wiekowe utrzymują poparcie na poziomie od 53 proc.(40-49 lat) do 62 proc. (30-39 lat). Warto zwrócić uwagę na 36 proc. odpowiedzi pozytywnych w przypadku pytanych w wieku powyżej 70 lat.

Wiek respondentów

Badani pochodzący z metropolii powyżej 500 tys. mieszkańców wykazują największe poparcie wobec honorowania małżeństw homoseksualnych zawartych w innym kraju UE, osiągające poziom 73 proc. Niewiele mniejsze odnotowano wśród respondentów z dużych miast (250-500 tys.) – 72 proc.

Co ciekawe, 43 proc. mieszkańców wsi nie widzi w tym pomyśle nic złego. Należy jednak zauważyć, że w tej grupie jest również najwięcej osób przeciwnych – łącznie 46 proc.

Stosunek do religii

Pomimo faktu, że czym słabsza deklarowana religijność respondentów, tym większe poparcie dla honorowania małżeństw osób homoseksualnych zawartych w innych krajach należących do Unii, to należy zwrócić uwagę na blisko 40 proc. odpowiedzi pozytywnych wśród wierzących i praktykujących regularnie.

Wynik ten może sugerować, że polscy wierni liberalizują swoje poglądy na temat homoseksualizmu. Jednak daleko jest jeszcze do wyniku 96 proc. osiągniętego przez osoby niewierzące i niepraktykujące.