Aktualności

ORLEN Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce

Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych opracowała raport pt. „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce”.

Zgodnie z danymi z raportu, marka ORLEN cieszy się najwyższym wskaźnikiem zaufania wśród wszystkich marek paliwowych ujętych w badaniu. Na zaufanie wskazały osoby korzystające z oferty pozapaliwowej jak również kierowcy tankujący paliwo.

Podobne wyniki uzyskano w przypadku deklarowanego poziomu sympatii. Z marką PKN ORLEN sympatyzują głównie osoby korzystające z oferty pozapaliwowej oraz tankujące na stacjach ORLEN w ostatnim kwartale.

Najczęściej odwiedzaną stacją paliw jest ORLEN, która uzyskała 54% wskazań. BP najczęściej odwiedza 11% respondentów, Shell i Lotos po 8%, Circle K/Statoil 4%, Amic/Lukoil i Moya po 1%. Na stacje Huzar wskazało mniej niż 1 proc. pytanych.

Z analizy deklaracji badanych można wnioskować, że ulubioną stacją Polaków jest ORLEN. Rzadziej reprezentowany jest pogląd o chęci korzystania z pozostałych stacji benzynowych jak BP, Shell czy Lotos, choć ten odsetek i tak jest wyższy niż w przypadku stacji takich jak Circle K, Moya, Amic oraz Huzar.

 

Raport pt. „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce“ został opracowany przez ośrodek badania opinii publicznej IBRiS. Powstał on na podstawie zrealizowanej w czerwcu 2019 r. przez IBRiS ilościowej analizy opinii i postaw, metodą standardowych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CAPI (Computer Assisted Personal Interview) oraz metody jakościowej, przy zastosowani techniki FGI (Focus Group Interview).

Partnerem raportu był PKN ORLEN.

Pełna wersja raportu – IBRiS_Postrzeganie stacji paliw w Polsce.