Aktualności

Nowe nawyki zakupowe preparatów bezreceptowych

W czasie epidemii Polacy zaczęli kupować wyraźnie częściej niektóre produkty i preparaty lekowe dostępne bez recepty, natomiast żadna z wyróżnionych kategorii nie odnotowała spadków (poza środkami przeciwbólowymi). 

Badania pokazują niezwykle ciekawą zależność: otóż grupy społeczne o niższym statusie i niższej pozycji społecznej (najniżej wykształcone, najmniej zamożne, najmniej optymistyczne co do przyszłości własnej rodziny, często bezrobotne, mieszkańcy małych i średnich miast) prezentują niezwykle wysoką aktywność w zakresie dbania o własne zdrowie i wspomagania się różnymi farmaceutykami.

Wybrane wyniki badania zrealizowanego 7-8 kwietnia 2020 r. techniką CATI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków 18-75 lat.

Zachęcamy do kupienia pełnej wersji raportu obejmującego postawy zdrowotne Polaków w czasie pandemii COVID-19!
Analizy wszystkich danych uzyskanych z pierwszej i następnych fal badania dotyczącego zdrowia Polaków w czasie epidemii i zachowań z nim związanych, są dostępne na indywidualne zamówienie. Obejmować mogą wybrane grupy socjodemograficzne oraz wybrane pytania z ankiety. Wraz z kolejnymi odsłonami badania dane będą analizowane podłużnie – w perspektywie dynamiki zachodzących zmian.

Kontakt

Dyrektor ds. obsługi klientów
Anna Dyjas-Pokorska
tel: 48 501 393 951
e-mail: adyjaspokorska@ibris.pl