Aktualności

Wpływ pandemii na zachowania zdrowotne Polaków – I edycja

Epidemia poważnie wpływa na podejście Polaków do swojego zdrowia – ponad połowa badanych (53,3%) przyznaje, że dba o swoje zdrowie bardziej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (w tym co czwarty Polak „dba o zdrowie o wiele bardziej”). Obecne pro-zdrowotne nastawienie Polaków jest spójne z silnym przekazem o konieczności szczególnego dbania o zdrowie, w tym o odporność, płynącego z mediów od początku ogłoszenia stanu epidemii w dniu 23.03.2020.

Działania najczęściej podejmowane przez Polaków w ramach dbania o swoje zdrowie (fizyczne i psychiczne) to: zapewnienie sobie odpowiedniej ilości snu (50%) i odpoczynku (49%) oraz jedzenie zdrowej żywności (49%). Podobny odsetek badanych wskazuje również rozmowy z przyjaciółmi i znajomymi przez telefon i Internet (53%).
Wybrane wyniki badania zrealizowanego 7-8 kwietnia 2020 r. techniką CATI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków 18-75 lat.

Zachęcamy do kupienia pełnej wersji raportu obejmującego postawy zdrowotne Polaków w czasie pandemii COVID-19!
Analizy wszystkich danych uzyskanych z pierwszej i następnych fal badania dotyczącego zdrowia Polaków w czasie epidemii i zachowań z nim związanych, są dostępne na indywidualne zamówienie. Obejmować mogą wybrane grupy socjodemograficzne oraz wybrane pytania z ankiety. Wraz z kolejnymi odsłonami badania dane będą analizowane podłużnie – w perspektywie dynamiki zachodzących zmian.

Kontakt

Dyrektor ds. obsługi klientów
Anna Dyjas-Pokorska
tel: 48 501 393 951
e-mail: adyjaspokorska@ibris.pl