Aktualności

W czasach COVID-19 nie badamy się w kierunku innych chorób

Polacy zawsze byli z profilaktyką chorób na bakier, choć przekonanie o konieczności jej stosowania było i jest powszechne. Wiele mówi się natomiast o tym, jak ważna jest profilaktyka chorób cywilizacyjnych, szczególnie tych, które zabijają najwięcej Polaków. Choroby układu krążenia i choroby nowotworowe zajmują od lat najwyższe pod względem umieralności pozycje na liście. Środowisko lekarskie jest zgodne co do tego, że w przypadku tych chorób liczy się najbardziej styl życia i dostęp do usług medycznych, w tym do pełnej i skutecznej diagnostyki. W obecnej sytuacji, nawet jeżeli jest możliwość wykonania badań kontrolnych, niewielu Polaków z nich korzysta czekając na bardziej bezpieczne warunki ich wykonania, bez ryzyka zarażenia się COVID-19.

Jak pokazują wyniki badania, tylko 12% dorosłych Polaków wykonuje obecnie dobrowolne badania diagnostyczne. To dane zatrważające, bo pozwalają spodziewać się fali nowych diagnoz chorób o najwyższej śmiertelności, gdy COVID-19 wycofa się albo świadczenie usług medycznych wróci do stanu sprzed epidemii. Czy te diagnozy nie będą wtedy zbyt późne? Czy obejmą wszystkich, którzy wymagają diagnozowania? Czy system opieki zdrowotnej w Polsce jest przygotowany na nową falę nowozdiagnozowanych pacjentów? To tylko niektóre problemy, z którymi przyjdzie zmierzyć się po epidemii.
Wybrane wyniki badania zrealizowanego 7-8 kwietnia 2020 r. techniką CATI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków 18-75 lat.
Zachęcamy do kupienia pełnej wersji raportu obejmującego postawy zdrowotne Polaków w czasie pandemii COVID-19!
Analizy wszystkich danych uzyskanych z pierwszej i następnych fal badania dotyczącego zdrowia Polaków w czasie epidemii i zachowań z nim związanych, są dostępne na indywidualne zamówienie. Obejmować mogą wybrane grupy socjodemograficzne oraz wybrane pytania z ankiety. Wraz z kolejnymi odsłonami badania dane będą analizowane podłużnie – w perspektywie dynamiki zachodzących zmian.

Kontakt

Dyrektor ds. obsługi klientów
Anna Dyjas-Pokorska
tel: 48 501 393 951
e-mail: adyjaspokorska@ibris.pl