Aktualności

RAPORT – Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce – II edycja

Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) po raz drugi postanowiła sprawdzić opinie Polaków na temat stacji paliw w Polsce. Pierwsza edycja badania, a także publikacja wyników uzyskanych w toku prowadzonych badań miała miejsce na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku („Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce”).

W ramach projektu badawczego przeprowadzono badanie, którego celem była eksploracja tematu jakim jest opinia o stacjach paliw w Polsce. Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, na polskim rynku na koniec grudnia 2019 r. działało 7 628 stacji paliw. Największy udział posiadał polski koncern paliwowy – PKN ORLEN. Liczba stacji należących do PKN ORLEN na koniec grudnia 2019 r. to 1800 punktów usługowych. Struktura liczbowa pozostałych stacji paliw zarówno firm krajowych, jak i zagranicznych przedstawia się następująco BP: 575; Grupa LOTOS: 506; Shell: 415; Circle K: 353; Amic: 116. Warto nadmienić że, wśród stacji paliw należących do operatorów niezależnych, najliczniejszą grupę stanowią punkty sieci Moya. Liczba stacji tych sieci w Polsce wynosi odpowiednio 244 punktów.

Wyniki obecnej edycji projektu potwierdziły, że najbardziej znaną siecią stacji paliw w Polsce jest PKN ORLEN – na tę polską markę wskazało aż 92% badanych, czyli o 1 pp. więcej niż w zeszłym roku. Drugie miejsce, z wynikiem wynoszącym 70% uzyskał LOTOS, trzecie BP – 67%. Co trzeci respondent zna markę SHELL. Najmniejszy odsetek wskazań uzyskały sieci Amic i Moya, odpowiednio 26 i 31%.

 

W rankingu zaufania do stacji paliw w Polsce, PKN ORLEN jest niekwestionowanym zwycięzcą. Zaufanie do tej marki deklaruje 62% badanych. Dla porównania, BP uzyskało 32% wskazań, Shell 30%, a Lotos 27%. Na tej podstawie można przypuszczać, że Polacy zdecydowanie bardziej ufają polskim markom niż zagranicznym.

 

Poziom zaufania przekłada się na wybór stacji paliw w celu zakupu paliwa. W tej kwestii również polski koncern jest na pierwszym miejscu wśród największych sieci stacji paliw w Polsce. 57% aktywnych kierowców, w ciągu ostatnich 3 miesięcy, wybierało najczęściej stację PKN ORLEN w celu zatankowania pojazdu. BP wybierało 11% badanych, a Shell i Lotos po 7%.

Raport pt. „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce – II edycja” prezentuje wyniki uzyskane przy pomocy ilościowej analizy opinii i postaw, metodą telefonicznych standardowych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

Badanie ilościowe przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 18+, obojga płci. Analizą objęto całą badaną populację, ale także wyodrębnione analitycznie pod-próby, w tym kierowców – posiadaczy samochodów tankujących paliwo m.in. w ciągu ostatnich 3 miesięcy na stacjach PKN ORLEN oraz osoby odwiedzające stacje paliw, w tym odwiedzających w ciągu ostatnich 3 miesięcy stację PKN ORLEN – głównie w celu dokonywania zakupów innych niż paliwo, czyli zaopatrujących się na stacjach w artykuły spożywcze i inne dostępne produkty jak zabawki, prasa, artykuły elektroniczne, używki itd. i/lub w celu skorzystania z oferty gastronomicznej. Całkowita liczebność osób objętych projektem badawczym wynosiła N= 1650 przypadków. Badaniem zostało objętych siedem stacji paliw, w tym PKN ORLEN, Lotos, BP, Shell, Moya, Amic (Lukoil), Circle K (Statoil).

Dobór próby: losowo-kwotowa. W pomiarze zastosowano 95 proc. przedział ufności. Został on ustalony decyzją badacza. Przyjęto najczęściej wybierany w badaniach społecznych przedział ufności. Maksymalny błąd oszacowania wynosił 2 proc. Dobrana w ten sposób próba była reprezentatywna, pod względem wieku, płci oraz wielkości miejscowości dla ogółu populacji Polski zgodnie z danymi GUS.

Partnerem raportu jest PKN ORLEN.