Aktualności

Wizerunek polskiej nauki w kraju i za granicą

Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych jest wykonawcą największego w Polsce i jak dotąd jedynego projektu dotyczącego brandingu polskiej nauki pt. „Wizerunek polskiej nauki w kraju i za granicą – diagnoza efektywności i długofalowe środki wspomagające”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG. 

Wizerunek polskiej nauki to jeden z głównych komponentów, które składają się na wzrost poziomu jakości samej nauki, ale także jej umiędzynarodowienia. Jak dotąd, nie powstały w kraju kompleksowe studia nad tym aspektem, łączące analizę opinii publicznej z niezbędnym dziś interdyscyplinarnym podejściem metodologicznym potrzebnym do stworzenia rekomendacji dla naukowców. Ponadto z przeprowadzanych co pewien czas wycinkowych, społecznych badań wizerunkowych nauki polskiej wyłania się obraz prezentujący niską świadomość osiągnięć naukowych rodzimych badaczy. Sytuacja ta powoduje, że Polacy (w tym decydenci i część przedstawicieli świata nauki) nie mają niezbędnego instrumentarium do promocji dokonań polskich naukowców. Produkty uzyskane dzięki realizacji niniejszego projektu eliminują te problemy, otwierając drogę do skutecznie prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych, dostarczając gotowe rozwiązania.

Projekt stanowi harmonijne uzupełnienie procesu reformowania nauki w Polsce, dzięki tzw. Konstytucji dla Nauki. Odbiór badań naukowych w Polsce i za granicą to proces, któremu potrzeba podejścia kompleksowego, uwzględniającego działania ośrodków naukowych (w tym akademickich) każdej wielkości w całej Polsce. Stworzenie kanonu dobrych praktyk w tym zakresie, pozwoli zwiększyć skuteczność i efektywność podejmowanych działań. Nie istnieje również narzędzie pozwalające na śledzenie zmian i rozwoju wizerunku polskiej nauki w kraju i na świecie, co bezpośrednio przekłada się na liczbę cytowań i możliwości publikacyjne w najlepszych wydawnictwach. Na podstawie klarownych wyników dostarczanych przez IRPN, można będzie efektywnie i szybko reagować na każde odchylenia od stałego, pozytywnego wzrostu rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy.