Aktualności

Ranking jakości życia w województwach

W którym województwie są najlepsze warunki do życia i dlaczego? Badanie, które stało się podstawą do stworzenia Rankingu jakości życia w województwach, koncentruje się na trzech zasadniczych elementach: ocenie poziomu życia, subiektywnym porównaniu z poziomem życia w innych województwach oraz ocenie pracy marszałka i sejmiku. Jest to unikalny w skali kraju projekt społeczny skierowany do władz wojewódzkich, będący obrazem poziomu zadowolenia z życia społeczności lokalnej w trakcie walki z pandemią choroby COVID-19. Opinie mieszkańców wyrażone w Rankingu są odpowiednim punktem wyjściowym do pogłębiania wiedzy o nastrojach społecznych w strategicznych obszarach funkcjonowania województwa.

Raport przygotowany został wspólnie z Instytutem Studiów Wschodnich, organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy. 

Prezentacja wyników wraz z metodologią: IBRiS_ISW_Ranking jakości życia w województwach_F