Aktualności

Ranking jakości życia w miastach wojewódzkich

IBRiS wspólnie z dziennikiem “Rzeczpospolita” zrealizował projekt pt. “Moje miasto, a w nim…”. W jego ramach, na przełomie sześciu miesięcy, odbyło się sześć fal badań we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce.

Pod uwagę wzięto następujące aspekty: zadowolenie z poziomu życia w mieście, porównanie do innych miast, ocena prezydenta/prezydentki, transport publiczny, sieć dróg publicznych, chodników, miejsc parkingowych i infrastruktury rowerowej, bezpieczeństwo (w tym także drogowe), dostępność i ocena kontaktu z Urzędem Miasta, “zielona polityka” miasta, usługi komunalne – ciepło, woda, prąd, gaz, oferta sportowo-rekreacyjna, oferta kulturalna.

Zapraszamy do zapoznania się z Rankingiem jakości życia w miastach wojewódzkich!