Aktualności

Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w dobie pandemii – raport IBRiS

Projekt pt. „Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w dobie pandemii” jest drugą edycją projektu zrealizowanego wraz z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej na przełomie 2019 r. i 2020 r., dotyczącego aktywności fizycznej młodych Polaków, pt. „Bariery i szanse dla rozwoju aktywności fizycznej w Polsce”. Obecna odsłona skupia się przede wszystkim na zmianach w zachowaniu proaktywnym dzieci i młodzieży ze względu na trwającą pandemię choroby COVID-19. Trzonem projektu było badanie, którego celem było określenie aktualnego poziomu aktywności oraz wpływ pandemii na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, również z perspektywy rodziców i nauczycieli.

Zdalna nauka oznacza większą ilość czasu spędzaną w domu, bez możliwości uprawiania aktywności fizycznej. Zjawisko to potęgował fakt, że przez kilka miesięcy, dzieci do lat 16 mogły w konkretnych godzinach wychodzić z domu wyłącznie pod opieką dorosłych. Należało zatem, przeprowadzić drugą edycję ogólnopolskiego projektu pt. „Bariery i szanse dla rozwoju aktywności fizycznej w Polsce”, którego realizacja przypadła na 2019 rok, czyli tuż przed wybuchem pandemii, aby dogłębnie przeanalizować wpływ zaistniałych zmian na aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Analiza komparatystyczna poprzednich wyników i obecnej rzeczywistości jest niezbędna w celu stworzenia możliwości dynamicznego wprowadzania odpowiednich modyfikacji w projektach upowszechniających postawy proaktywne.

Pełen raport pt. "Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w dobie pandemii" do pobrania poniżej. 
Raport IBRiS_Aktywność dzieci i młodzieży w pandemii