Aktualności

Trzecia edycja raportu IBRiS – „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce”

Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) już po raz trzeci postanowiła sprawdzić opinie Polaków na temat stacji paliw w Polsce. Pierwsza edycja badania została zrealizowana w czerwcu 2019 r, natomiast druga edycja – w czerwcu 2020 r. Raporty są dostępne na stronie www.ibris.pl: „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce” i „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce – II edycja”. Partnerem projektu jest PKN ORLEN.

We wrześniu 2021 zostało przeprowadzone kompleksowe badanie, którego celem było poznanie opinii Polaków na temat największych sieci stacji paliw w Polsce. Tegoroczna edycja badania przypada na okres trwającej pandemii COVID-19. Pandemia miała negatywny wpływ na kondycję całego sektora paliwowego, ale mogła także mieć wpływ na opinie konsumentów, którzy musieli się mierzyć z lękiem przed chorobą, ograniczeniami i restrykcjami w życiu codziennym, a także spowolnieniem wielu sektorów gospodarki. Najważniejszą zmianą w stosunku do poprzednich edycji raportu jest dodanie komponentu przyszłości stacji paliw – czy i kiedy znikną?; jakie powinny być ich podstawowe zadania?; oraz czy Polacy chętnie przesiądą się do samochodów elektrycznych?

Wyniki 2021

Marka ORLEN, w dalszym ciągu cieszy się najwyższym stopniem rozpoznawalności wśród analizowanych marek stacji paliw obecnych na polskim rynku. Odsetek respondentów, którzy znają markę ORLEN kształtuje się obecnie na poziomie 90 proc. Marka ORLEN, dysponuje nieco większym stopniem rozpoznawalności wśród aktywnych kierowców – 94 proc.

Stosunkowo wysoki stopnień rozpoznawalności mają także marki: BP – 66 proc., Lotos, 62 proc. oraz Shell – 60 proc. wskazań ogółem w populacji ogólnopolskiej. Co trzecia zapytana osoba kojarzy markę Circle K i Moya (zauważalny spadek w przypadku Circle K w stosunku do poprzedniego pomiaru). Marka Amic uzyskała 21 proc. wskazań.

Ocena funkcjonowania stacji paliw również przemawia na korzyść polskiego koncernu. Marka PKN ORLEN jest liderem pod względem jakości usług. Zgodnie z wynikami tegorocznej edycji badania: 89 proc. respondentów wskazuje wysoką jakość obsługi, 86 proc. – wysoką jakość oferowanego paliwa, a 83 proc. – szeroki wybór artykułów spożywczych i innych. Warto podkreślić, że odsetki opinii pozytywnych systematycznie rosną od momentu pierwszego pomiaru w 2019 r. Największy wzrost odnotowano w kategorii: szeroki wybór artykułów (38 proc. w roku 2019, i 83 proc. w pomiarze tegorocznym).

Wzrost odsetka ocen pozytywnych zanotowała także marka BP, w szczególności w kategorii wysokiej jakości paliwa. Wzrosty zaobserwowano także w przypadku marki Moya, natomiast spadki dotyczą marki Circle K (w kategoriach: jakość paliwa oraz szeroki wybór artykułów).

Około co drugi Polak uważa, że za 10-15 lat samochody elektryczne zdominują branżę motoryzacyjną i większość Polaków będzie z nich korzystać. Z taką tezą nie zgadza się 45 proc. zapytanych. Dwie trzecie Polaków (67 proc.) sądzi, że w przyszłości z polskich dróg mogą zniknąć samochody na benzynę lub ropę. Przy czym 41 proc. uważa, że nastąpi to dopiero po 2040 roku. 

Przeszło jedna trzecia Polaków ma dostęp do miejsca ładowania samochodu elektrycznego, a 30 proc. chętnie takie auto kupi, tak szybko jak to tylko możliwe. Odejście już teraz od samochodów spalinowych popiera 27 proc. respondentów, a sprzeciwia się temu – 40 proc. Zdaniem 47 proc. Polaków nie powinno się zakazywać sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 r., a 59 proc. uważa, że w najbliższym czasie nie znikną ani samochody na benzynę czy ON, ani stacje paliw.

Raport pt. „Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce – III edycja” prezentuje wyniki uzyskane przy pomocy ilościowej analizy opinii i postaw, metodą telefonicznych standardowych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CATI (Computer Assisted Telephone Interview).

Badanie ilościowe przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 18+, obojga płci. Analizą objęto całą badaną populację, ale także wyodrębnione analitycznie pod-próby, w tym kierowców – posiadaczy samochodów tankujących paliwo m.in. w ciągu ostatnich 3 miesięcy na stacjach PKN ORLEN oraz osoby odwiedzające stacje paliw, w tym odwiedzających w ciągu ostatnich 3 miesięcy stację PKN ORLEN – głównie w celu dokonywania zakupów innych niż paliwo, czyli zaopatrujących się na stacjach w artykuły spożywcze i inne dostępne produkty jak zabawki, prasa, artykuły elektroniczne, używki itd. i/lub w celu skorzystania z oferty gastronomicznej. Całkowita liczebność osób objętych projektem badawczym wynosiła N= 1650 przypadków. Badaniem zostało objętych siedem stacji paliw, w tym PKN ORLEN, Lotos, BP, Shell, Moya, Amic (Lukoil), Circle K (Statoil).

Dobór próby: losowo-kwotowa. W pomiarze zastosowano 95 proc. przedział ufności. Został on ustalony decyzją badaczy. Przyjęto najczęściej wybierany w badaniach społecznych przedział ufności. Maksymalny błąd oszacowania wynosił 2 proc. Dobrana w ten sposób próba była reprezentatywna, pod względem wieku, płci oraz wielkości miejscowości dla ogółu populacji Polski zgodnie z danymi GUS.

Partnerem raportu jest PKN ORLEN.