Skip links

Światowid | styczeń 2021: Kryzys elit

Zgodnie z harmonogramem wyborczym, już w 2023 Polacy znowu ruszą do urn. W perspektywie politycznej jest to okres z jednej strony odpowiednio długi, aby można było rozpocząć wzmożone działania kampanijne, z drugiej natomiast zbyt krótki, aby dokonać zasadniczych zmian w tkance obywatelskiej. Rok 2020 i walka z pandemią COVID-19 uwypukliła wiele zachodzących w państwie procesów, z których jednym z najważniejszych jest pogłębienie podziałów społecznych i drastyczny spadek zaufania do elit – politycznych, naukowych, kulturalnych i innych.

Czy na początku 2021 roku Polacy widzieli szansę na systemową zmianę sposobu zarządzania Polską i sposobu działania w ramach opozycji?

Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych postanowiła sprawdzić obecne nastroje Polek i Polaków w kontekście sytuacji w kraju. Pandemia, protesty społeczne, zmiany w prawie, niejasna pozycja Polski w Unii Europejskiej, kolejne afery – to obraz państwa przed burzą, w trakcie czy już po niej?

W okresie od 19 do 22 stycznia 2021 roku zrealizowano 7 badań w technice FGI (focus group interview). Respondenci dobrani zostali z zachowaniem najwyższych standardów prowadzenia badań jakościowych i stanowili reprezentację przekroju społecznego w Polsce.

O Światowidzie

Celem projektu jest stworzenie niezależnego systemu zapewniającego dostęp do bezstronnej informacji na temat stanu emocji społecznych w Polsce.

IBRiS w cyklach trzymiesięcznych przeprowadza pogłębione badania dotyczące opinii i nastrojów Polaków. Badania te różnią się od zwykłych pomiarów obecnych w przestrzeni informacyjnej, opartych głównie na badaniach ilościowych, gdzie badane są bądź stałe wskaźniki, bądź ocena aktualnych wydarzeń. W większości przypadków dostępne publicznie badania pozwalają ocenić zdarzenia z perspektywy czasu, ale ich wartość prognostyczna dla antycypowania zmian społecznych, które dopiero się uwidocznią jest mała. W ramach projektu będziemy opierać się na wynikach pogłębionych badań jakościowych, które pozwalają wyprzedzająco zidentyfikować emocje społeczne, a także określić wektory zmian aktualnych nastrojów społecznych. Projekt jest finansowany ze środków własnych Fundacji.

This website uses cookies to improve your web experience.
Cookie Consent with Real Cookie Banner
Explore
Drag