Skip links

Światowid | czerwiec 2021: Nowa normalność

Światowid w czerwcu 2021 roku skupiał się na następujących tematach: ówczesne nastroje społeczne, państwo i społeczeństwo, awantury i kłótnie w polityce, pandemia i jej ofiary, szczepienia, świadomość EFO i Polskiego Ładu oraz percepcja aktualnego stanu polityki.

Tuż przed ubiegłorocznymi wakacjami Polacy byli pełni obaw. Zidentyfikowaliśmy najważniejsze z nich: tląca się pandemia COVID-19 (także w sercach i umysłach badanych), wzrost cen, obawy o stabilność finansową państwa, obawy o utrzymanie pozycji społecznej badanych, brak widocznych obszarów konsensusu politycznego i zmęczenie ostrym konfliktem politycznym. Wokół tych tematów ogniskowały się sprawy, którymi żyło na co dzień społeczeństwo.

Natomiast tytułowa „nowa normalność” odnosiła się do wyłaniającej się rzeczywistości popandemicznej, już ze stanowczymi zapowiedziami wprowadzenia rozwiązań Polskiego Ładu. Jednak świadomość instrumentów odbudowy takich jak EFO czy Polski Ład była raczej niska. Badani ledwo kojarzyli o co chodzi w Funduszu Odbudowy, trochę więcej potrafili (ogólnie) powiedzieć o Polskim Ładzie. Najwięcej do powiedzenia mieli wyborcy PiS, którzy wiązali z Polskim Ładem nadzieję na poprawę warunków bytowych.

O Światowidzie

Celem projektu jest stworzenie niezależnego systemu zapewniającego dostęp do bezstronnej informacji na temat stanu emocji społecznych w Polsce.

IBRiS w cyklach trzymiesięcznych przeprowadza pogłębione badania dotyczące opinii i nastrojów Polaków. Badania te różnią się od zwykłych pomiarów obecnych w przestrzeni informacyjnej, opartych głównie na badaniach ilościowych, gdzie badane są bądź stałe wskaźniki, bądź ocena aktualnych wydarzeń. W większości przypadków dostępne publicznie badania pozwalają ocenić zdarzenia z perspektywy czasu, ale ich wartość prognostyczna dla antycypowania zmian społecznych, które dopiero się uwidocznią jest mała. W ramach projektu będziemy opierać się na wynikach pogłębionych badań jakościowych, które pozwalają wyprzedzająco zidentyfikować emocje społeczne, a także określić wektory zmian aktualnych nastrojów społecznych. Projekt jest finansowany ze środków własnych Fundacji.

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag