...
Skip links

Światowid | wrzesień 2021: Gra w klasy

We wrześniu 2021 roku w Światowidzie dominowały takie tematy, jak ówczesne nastroje społeczne, postrzeganie aktualnej sytuacji w Polsce, kwestie uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, wizerunek partii i wybory parlamentarne 2023. Jednak najważniejszym elementem raportu jest gra w klasy, a jego hasłem stało się: “jak PiS ośmielił lumpiarstwo”.

Działania obozu Zjednoczonej Prawicy spowodowały poprawę sytuacji finansowej bardzo dużej grupy Polaków, ale jednocześnie stworzyli sobie problem – niemal z dnia na dzień Ci ludzie, którzy nie mieli nadziei, ani też nic do stracenia, zaczęli mieć aspiracje i zaczęli mieć coś do stracenia. PiS tych ludzi ośmielił – sprawił, że zaczęli chcieć i marzyć.

Klasa niższa zyskała w ciągu ostatnich 6 lat lepsze warunki materialne – być może najlepsze od 1989r. Zjawisko to spowodowało, że w świadomości dotychczasowej klasy niższej pojawił się artefakt nowej klasy społecznej – “klasy pasożytów”, “klasy żerującej”. Czy ona jest? Zachęcamy do przeczytania raportu!

O Światowidzie

Celem projektu jest stworzenie niezależnego systemu zapewniającego dostęp do bezstronnej informacji na temat stanu emocji społecznych w Polsce.

IBRiS w cyklach trzymiesięcznych przeprowadza pogłębione badania dotyczące opinii i nastrojów Polaków. Badania te różnią się od zwykłych pomiarów obecnych w przestrzeni informacyjnej, opartych głównie na badaniach ilościowych, gdzie badane są bądź stałe wskaźniki, bądź ocena aktualnych wydarzeń. W większości przypadków dostępne publicznie badania pozwalają ocenić zdarzenia z perspektywy czasu, ale ich wartość prognostyczna dla antycypowania zmian społecznych, które dopiero się uwidocznią jest mała. W ramach projektu będziemy opierać się na wynikach pogłębionych badań jakościowych, które pozwalają wyprzedzająco zidentyfikować emocje społeczne, a także określić wektory zmian aktualnych nastrojów społecznych. Projekt jest finansowany ze środków własnych Fundacji.

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.