Skip links

Światowid | wrzesień 2021: Gra w klasy

We wrześniu 2021 roku w Światowidzie dominowały takie tematy, jak ówczesne nastroje społeczne, postrzeganie aktualnej sytuacji w Polsce, kwestie uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, wizerunek partii i wybory parlamentarne 2023. Jednak najważniejszym elementem raportu jest gra w klasy, a jego hasłem stało się: „jak PiS ośmielił lumpiarstwo”.

Działania obozu Zjednoczonej Prawicy spowodowały poprawę sytuacji finansowej bardzo dużej grupy Polaków, ale jednocześnie stworzyli sobie problem – niemal z dnia na dzień Ci ludzie, którzy nie mieli nadziei, ani też nic do stracenia, zaczęli mieć aspiracje i zaczęli mieć coś do stracenia. PiS tych ludzi ośmielił – sprawił, że zaczęli chcieć i marzyć.

Klasa niższa zyskała w ciągu ostatnich 6 lat lepsze warunki materialne – być może najlepsze od 1989r. Zjawisko to spowodowało, że w świadomości dotychczasowej klasy niższej pojawił się artefakt nowej klasy społecznej – „klasy pasożytów”, „klasy żerującej”. Czy ona jest? Zachęcamy do przeczytania raportu!

O Światowidzie

Celem projektu jest stworzenie niezależnego systemu zapewniającego dostęp do bezstronnej informacji na temat stanu emocji społecznych w Polsce.

IBRiS w cyklach trzymiesięcznych przeprowadza pogłębione badania dotyczące opinii i nastrojów Polaków. Badania te różnią się od zwykłych pomiarów obecnych w przestrzeni informacyjnej, opartych głównie na badaniach ilościowych, gdzie badane są bądź stałe wskaźniki, bądź ocena aktualnych wydarzeń. W większości przypadków dostępne publicznie badania pozwalają ocenić zdarzenia z perspektywy czasu, ale ich wartość prognostyczna dla antycypowania zmian społecznych, które dopiero się uwidocznią jest mała. W ramach projektu będziemy opierać się na wynikach pogłębionych badań jakościowych, które pozwalają wyprzedzająco zidentyfikować emocje społeczne, a także określić wektory zmian aktualnych nastrojów społecznych. Projekt jest finansowany ze środków własnych Fundacji.

This website uses cookies to improve your web experience.
Cookie Consent with Real Cookie Banner
Explore
Drag