...
Skip links

Światowid | luty 2022: Teraz jest wojna

Pierwsze w 2022 roku badanie na potrzeby ŚWIATOWIDA przypadło na moment rozpętania przez Rosję pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Skupiliśmy się więc na następujących kwestiach: aktualne nastroje społeczne – odczucia, nadzieje, lęki; stosunek do wojny i obawy przed atakiem na Polskę; stosunek do Ukrainy i Rosji; problematyka uchodźców z Ukrainy; sytuacja międzynarodowa Polski; i co z COVID-19 i inflacją?

Trzy słowa, które opisują ówczesną rzeczywistość to wstrząs, strach i nadzieja. W społeczeństwie panowało przekonanie, że Ukraina musi tę wojnę wygrać, ponieważ następnym krajem, który zaatakuje Rosja będzie właśnie Polska. Polacy byli ponadto dumni z działań, które podjęli w związku z falą uchodźców z Ukrainy. Wpadali niemal w eksplozję empatii i wykazywali pełną, niezachwianą mobilizację. 

Więcej interesujących insightów znajdziecie w raporcie!

POBIERZ CAŁY RAPORT!

ŚWIATOWID: marzec 2022

O Światowidzie

Celem projektu jest stworzenie niezależnego systemu zapewniającego dostęp do bezstronnej informacji na temat stanu emocji społecznych w Polsce.

IBRiS w cyklach trzymiesięcznych przeprowadza pogłębione badania dotyczące opinii i nastrojów Polaków. Badania te różnią się od zwykłych pomiarów obecnych w przestrzeni informacyjnej, opartych głównie na badaniach ilościowych, gdzie badane są bądź stałe wskaźniki, bądź ocena aktualnych wydarzeń. W większości przypadków dostępne publicznie badania pozwalają ocenić zdarzenia z perspektywy czasu, ale ich wartość prognostyczna dla antycypowania zmian społecznych, które dopiero się uwidocznią jest mała. W ramach projektu będziemy opierać się na wynikach pogłębionych badań jakościowych, które pozwalają wyprzedzająco zidentyfikować emocje społeczne, a także określić wektory zmian aktualnych nastrojów społecznych. Projekt jest finansowany ze środków własnych Fundacji.

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.