Skip links

Polacy opowiadają się za małymi elektrowniami jądrowymi

Prawie 60 proc. respondentów w najnowszym badaniu IBRiS uważa, że nowoczesne technologie jądrowe są bezpieczne. Podobny odsetek ankietowanych uważa, że w kraju potrzeba budowy co najmniej kilku tzw. SMR-ów, czyli małych reaktorów modułowych, i że powinny one stanowić jeden z filarów transformacji energetycznej Polski. W miejscowościach, które zostały wstępnie wytypowane jako lokalizacje pod budowę pierwszych elektrowni tego typu, stopień zaufania do atomu jest jeszcze wyższy.

Jak wynika z badania IBRiS, według 57 proc. badanych nowoczesne technologie jądrowe są bezpieczne. Odsetek ten spada tylko nieznaczenie w przypadku, gdy ankietowani pytani byli o ocenę bezpieczeństwa technologii w sytuacji, gdyby elektrownia wyposażona w mały reaktor modułowy miała być zbudowana w ich miejscowości. W tej sytuacji poczucie bezpieczeństwa deklaruje nadal ok. 50 proc. pytanych. Akceptacja dla budowy SMR-a rośnie, gdy badanym przedstawiane są korzyści z funkcjonowania małej elektrowni jądrowej w ich sąsiedztwie. Aż 56 proc. Polaków zgodziłoby się na budowę SMR-a w najbliższej okolicy, jeżeli obniżyłoby to ich rachunki za energię. Jeszcze bardziej pozytywnie odpowiedziała na tak zadane pytanie większość mieszkańców 7 wspomnianych wyżej lokalizacji. Najbardziej przychylni są im mieszkańcy Stalowej Woli i Tarnobrzegu, z których aż 65 proc. zgodziłoby się w takim wypadku na budowę SMR-a w swoim sąsiedztwie. Podobnie uważa: 62 proc. mieszkańców Włocławka, 60 proc. Krakowa, 59 proc. Oświęcimia, 58 proc. Warszawy i Dąbrowy Górniczej oraz 52 proc. mieszkańców Ostrołęki.

Badanie zrealizowane zostało w dniach 28.04-08.05 metodą CAPI, na próbie ogólnopolskiej 1124 osób oraz na próbie 200 osób w każdej z następujących lokalizacji: Włocławek, Ostrołęka, okolice Oświęcimia, Kraków, Dąbrowa Górnicza, Warszawa i Stalowa Wola-Tarnobrzeg.

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag