...
Skip links

Forum IDEI IBRiS – nr 3

Wyborczy portret Polaków 2023. Potrzeby, poglądy, wartości

Forum IDEI IBRiS×
Image

To już trzeci numer Forum Idei. W dodatku bardzo szczególny. Powstawał w atmosferze jednej z najgorętszych kampanii wyborczych po 1989 roku. Wysoki poziom emocji społecznych i politycznych skłonił nas do jeszcze głębszego wejścia w umysły Polaków, aby odkryć to, co dotychczas mogło unikać. To, co ukryte jest pod maską zmęczenia polityką i politykami. Odkrywanie prawdziwych motywacji Polaków to nie tylko zakrojone na szeroką skalę badanie, którego wyniki prezentowane i omawiane są w niniejszej publikacji. To przede wszystkich proces, który trwa nieustannie przez całą „olimpiadę wyborczą” – w okresie od jednej niedzieli wyborczej do kolejnej. Nie tylko w przypadku wyborów do polskiego Parlamentu. To przecież ciągły proces mieszania się kibiców różnych drużyn. Niektóre z nich funkcjonują od lat na arenie wyborczej i ich elektoraty są już całkiem dobrze znane, inne pojawiają się przy okazji wyborów, a jeszcze inne powoli rosną w siłę i stają się arbitrem głównym spotkania przy urnach. Tym jest właśnie numer, który oddajemy w Państwa ręce — komentarzem do najważniejszego w 2023 roku meczu, który odbędzie się 15 października na stadionach w całej Polsce.

Do wspólnego oglądania portretu Polaków zaprosiliśmy znakomitych myślicieli i komentatorów polskiej rzeczywistości: prof. Annę Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Antoniego Dudka z UKSW, prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Przemysława Sadurę z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Bartłomieja Biskupa z Uniwersytetu Warszawskiego i dr. Andrzeja Machowskiego. Przed wszystkimi postawione zostało jedno zadanie — jak najpełniej oddać obraz polskiego społeczeństwa na podstawie danych uzyskanych w badaniu oraz na podstawie własnej oceny sytuacji. To przede wszystkich dzięki tym tekstom niniejszy numer jest tak wyjątkowy, mądry i aktualny. Jesteśmy przekonani, że pozostanie taki przez wiele lat, a z dokonanych analiz korzystać będą pokolenia Polaków, którzy będą chcieli się dowiedzieć, co tak naprawdę kierowało wyborcami 15 października.

Obrazu dopełniły dwa teksty otwierające. Dr Dominik Héjj podjął się opracowania wyników badania. Było to nie lada wyzwaniem ze względu na ogrom danych i konieczność ich uporządkowania. Z kolei Sylwia Pawłowska i Marcin Duma — autorzy badania, postanowili podzielić się z Państwem tekstem, który jest jednocześnie zapisem ich rozmów o projekcie i jego wynikach. To próba wejścia w dialog nie tylko z uzyskanymi danych, ale przede wszystkim z Czytelnikami.

Życzymy udanej lektury!

Pobierz najnowszy numer Forum IDEI IBRiS, a w nim raport: Wyborczy portret Polaków 2023!

Forum IDEI IBRiS×
Image

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.