...
Skip links

Jak młodzi ludzie postrzegają demokrację w Europie? Publikacja i badania IBRiS

Słowo „polityka” wśród młodych ludzi kojarzy się jednoznacznie negatywnie. W każdej z badanych grup, niezależnie od miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, wieku czy płci polityka jest czymś brudnym, zakłamanym, wywołującym niechęć, ból i obrzydzenie.

Z demokracją sprawa wygląda inaczej. Pierwsze skojarzenia to hasła-wytrychy zapamiętane jeszcze podczas lekcji w szkole – rządy ludu, ustrój państwa, możliwość wzięcia udziału w wyborach i wybór swojego przedstawiciela czy też trójpodział władzy. Młodzi Polacy uważają, że w Polsce wciąż panuje demokracja, ale niebezpiecznie zbliżamy się do momentu, w którym nie będziemy mogli już tego powiedzieć. To od kilku lat jest balansowanie na cienkiej linii, za którą będziemy przypominać „państwo mafijne, jak na Węgrzech”.

To tylko dwa wnioski z polskiej części badania jakościowego, przeprowadzonego przez IBRiS, które znalazły się w raporcie pt. “How young people facing disadvantage view democracy in Europe”. 

Projekt w całości skupia się na młodych ludziach z Irlandii, Polski i Hiszpanii, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i na ich związku z polityką i demokracją. Uzupełniające badania przeprowadzono również we Francji i na Węgrzech. W oparciu o badania jakościowe, raport analizuje wypowiedzi ponad 100 młodych osób, które doświadczyły marginalizacji społecznej, na temat ich stosunku do polityki i demokracji.

Polski kontekst projektu zaprezentował podczas oficjalnej premiery w Brukseli Adam Kostrzewski, który wraz z Kamilem Smogorzewskim znalazł się w gronie współautorów raportu!

Projekt zrealizował FEPS Europe i TASC – Think-tank for Action on Social Change we współpracy z Friedrich-Ebert-Stiftung, Fundacion Felipe González, Fondation Jean-Jaurès, Szociális Demokráciáért Intézet i Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.

Zachęcamy do pobierania publikacji!

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.