...
Skip links

Dyscyplina finansowa Polek i Polaków

Polki i Polacy w 2024 roku coraz częściej starają się trzymać dyscyplinę finansową. Ponad połowa badanych deklaruje, że podejmuje działania mające poprawić stan ich domowego budżetu (52%). Podobna liczba Polaków twierdzi, że regularnie odkłada pewne kwoty (55%). Pomaga im w tym między innymi świadome myślenie o przyszłości i możliwych zmianach domowego budżetu, a stosowane metody zarządzania finansami i oszczędzania różnią się w zależności od potrzeb, wieku oraz miesięcznych przychodów.

 

Przezorny jak Polak

43% badanych deklaruje, że oszczędza na sprecyzowany cel. Takiej odpowiedzi najczęściej udzielają młodzi dorośli, czyli osoby w wieku 18 – 29 lat (57%). Najczęstszym powodem oszczędzania jest myśl o tak zwanej „czarnej godzinie (41%), która wynika z poczucia niepewności finansowej dzisiejszych czasów. Więcej niż ⅓ uczestników badania zbiera pieniądze na zakup bądź remont mieszkania lub domu. Ostatnim powtarzającym się celem oszczędzania są wyjazdy urlopowe (34%). Jednakże, czy oznacza to, że Polacy źle oceniają swoją obecną sytuację finansową w odniesieniu do ubiegłego roku?

Niekoniecznie. 16% badanych zauważa, że jest lepsza niż w poprzednim roku. A prawie połowa z uczestników i uczestniczek badania twierdzi, że ich sytuacja nie uległa zmianie (48%). Można zatem stwierdzić, że pomimo braku stabilności finansowej, z jaką wiążą się dzisiejsze czasy ogólny stan budżetu Polek i Polaków nie ulega drastycznym zmianom. Jednakże samo poczucie niepewności motywuje myślenie o przyszłości w czarnych barwach i oszczędzania. 

 

Kupujący jak Polak

Zachowania konsumenckie Polek i Polaków wiążą się z możliwym ograniczeniem wydatków i wybieraniem tańszych produktów. Polacy wydają się być świadomi podejmowanych decyzji zakupowych i odpowiedzialnie zarządzać posiadanym kapitałem finansowym. Ponad 77% uczestników badania deklaruje, że celowo unika niekoniecznych wydatków. Najczęstszym sposobem pozwalającym ograniczyć wydawane pieniądze jest kupowanie jedynie niezbędnych produktów (66%). Innymi wykorzystywanymi metodami są porównywanie ofert sklepowych i wybór tańszych alternatyw (36%) lub tworzenie listy zakupów bądź robienie zakupów w trakcie trwania promocji czy wyprzedaży (35%). Natomiast, zakupy bez jasno określonych granic finansowych czy stosowanych metod oszczędzania, robi jedynie 15% respondentów. W większości przypadków są to osoby zarabiające minimum 5000 złotych netto i więcej (44%). Wskazuje to na nieodzowny wpływ miesięcznych przychodów na podejmowane decyzje konsumenckie.

Warto zaznaczyć, że pomimo, iż współczesny rynek oferuje liczne aplikacje czy inne narzędzia umożliwiające łatwe i szybkie zarządzanie finansami, jedynie niespełna ⅕ badanych korzysta z narzędzi umożliwiających stałe kontrolowanie oszczędności i zarządzanie domowym budżetem (19%). Najczęściej są to młodzi dorośli, czyli osoby w wieku 18 – 29 lat (31%). Co trzecia osoba stosująca tego rodzaju rozwiązania, aby kontrolować wydatki i oszczędności posługuje się arkuszem kalkulacyjnym. Podobna liczba deklaruje korzystanie z aplikacji bankowej.

 

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 10 – 20 stycznia 2024 roku metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na zlecenie Santander Consumer Banku. Osoby uczestniczące w badaniu stanowiły reprezentatywną grupę dorosłych Polaków. Próba wynosiła N= 1000.

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.