...
Skip links

Światowid | marzec 2023: Przedwiośnie

Okres przedwiośnia charakteryzuje się znużeniem sezonem zimowym i niecierpliwym oczekiwaniem na nadejście wiosny. W 2023 roku ten czas się przedłużył. Wysoka inflacja, niepewność rynku pracy i niskie zarobki oraz wojna trwająca tuż za wschodnią granicą stanowiły zimowy koszmar Polek i Polaków. Lekarstwem na niespokojny sen miały stać się wybory parlamentarne w październiku 2023 roku. Jakie były przewidywania Polek i Polaków? Czy nadeszła upragniona wiosna? 

 Zapraszamy do lektury raportu!

O Światowidzie

Celem projektu jest stworzenie niezależnego systemu zapewniającego dostęp do bezstronnej informacji na temat stanu emocji społecznych w Polsce.

IBRiS w cyklach trzymiesięcznych przeprowadza pogłębione badania dotyczące opinii i nastrojów Polaków. Badania te różnią się od zwykłych pomiarów obecnych w przestrzeni informacyjnej, opartych głównie na badaniach ilościowych, gdzie badane są bądź stałe wskaźniki, bądź ocena aktualnych wydarzeń. W większości przypadków dostępne publicznie badania pozwalają ocenić zdarzenia z perspektywy czasu, ale ich wartość prognostyczna dla antycypowania zmian społecznych, które dopiero się uwidocznią jest mała. W ramach projektu będziemy opierać się na wynikach pogłębionych badań jakościowych, które pozwalają wyprzedzająco zidentyfikować emocje społeczne, a także określić wektory zmian aktualnych nastrojów społecznych. Projekt jest finansowany ze środków własnych Fundacji.

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.