...
Skip links

Czas szybciej płynie online, czyli Polki i Polacy w sieci

Internet stał się nieodłączną częścią życia Polek i Polaków – stał się nie tylko narzędziem pracy, ale również źródłem rozrywki i dostępu do najnowszych informacji z kraju i ze świata. Wszechogarniająca technologia i jej dynamiczny rozwój nieustannie kształtują nasze nawyki, zwyczaje oraz sposób spędzania wolnego czasu. Smartphony, tablety, smartwatche i laptopy stały się integralnym elementem codzienności każdej i każdego z nas – zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

 

Polki i Polacy chętnie spędzają czas online. Ponad 75% z nas w swoim czasie wolnym spędza w internecie od 1 do 4 godzin dziennie. 40% z nas dziennie przeznacza od 1 do 2 godzin wolnego czasu na aktywność online. Ponad co trzeci Polak jest online od 3 do 4 godzin dziennie. Co ciekawe, co 13 Polak deklaruje, że jest aktywny online nawet do 6 godzin każdego dnia, poza wykonywaniem obowiązków zawodowych. Warto dodać, że czas spędzany w internecie jest zależny od wieku – im młodsza grupa wiekowa, tym więcej czasu spędza online. Ponad 40% osób w wieku 18 – 29 lat spędza w internecie od 5 do 6 godzin dziennie, a co trzeci badany z tej grupy wiekowej od 3 do 4 godzin. Natomiast osoby po 50- tym i 60 – tym roku życia korzystają z internetu od 1 do 2 godzin dziennie.

Szybki dostęp do internetu umożliwiają najnowsze urządzenia elektroniczne. Bez wątpienia symbolem spędzania czasu online stał się smartphone, którego każdy z nas ma zawsze i wszędzie przy sobie. Nie dziwi więc fakt, że zdecydowana większość badanych osób wskazuje, że narzędziem najczęściej wykorzystywanym do dostępu do internetu jest smartphone (84%). Ponadto, ponad połowa badanych wskazuje na laptop (58%), a jedynie co piąty używa komputera stacjonarnego (22%).

 

Social mediowy pejzaż 

Niemal połowa Polaków swój wolny czas w wirtualnej przestrzeni najchętniej spędza korzystając z mediów społecznościowych (49%). Co ciekawe, niezależnie od wieku Polacy deklarują znajomość różnych platform społecznościowych. Najbardziej znany jest Facebook (98%), a także YouTube (96%) i Instagram (94%). Natomiast najbardziej znane komunikatory internetowe to Messenger (94%), WhatsApp (91%) oraz Skype (86%).

A jaka platforma jest ulubioną platformą Polek i Polaków? Jak się okazuje YouTube. Ponad 90% z nas najczęściej korzysta z niego w czasie wolnym. Co ciekawe, wynik ten jest niezależny od wieku – z YouTubea równie często korzystają młodzi dorośli, jak i osoby w średnim wieku, czy też seniorzy powyżej 60 – tego roku życia. Drugą najbardziej popularną platformą jest Facebook (83%). Znacznie mniej z nas najczęściej korzysta z Instagrama (55%). Wskazuje to przede wszystkim na funkcję rozrywki i komunikacji, jakie bez wątpienia pełnią wymienione portale. Polki i Polacy w czasie wolnym poszukują głównie rozrywki, edukacji oraz odczuwają potrzebę dzielenia się swoimi doświadczeniami i prowadzonym stylem życia z innymi. Warto dodać, że w przypadku korzystania z innych platform społecznościowych wynik różnicuje się ze względu na wiek – np. z TikToka korzysta więcej niż 2 na 3 młodych dorosłych (68%), a jedynie co czwarty senior (25%). Można zatem stwierdzić, że popularność niektórych portali społecznościowych spada wraz z wiekiem. 

W dzisiejszych czasach internetowe komunikatory służą nie tylko do podstawowej komunikacji międzyludzkiej, ale przede wszystkim pozwalają na rozwijanie relacji i budowanie nowych więzi. Zdecydowana większość badanych osób z każdej grupy wiekowej najczęściej komunikuje się za pomocą Messengera (84%). Niewiele mniej z nas korzysta z WhatsAppa (81%). Warto dodać, że ta aplikacja jest najczęściej użytkowana przez osoby w przedziale wiekowym 30 – 39 lat. Co więcej, 2 na 3 przedstawicieli najmłodszej badanej grupy wiekowej korzysta z Discorda. Można stwierdzić, że wirtualna komunikacja i korzystanie z mediów społecznościowych pełni kluczową rolę w życiu szczególnie młodych dorosłych. Dzielenie się różnymi aspektami życia, udostępnianie określonych treści, czy też nawiązywanie interakcji i budowanie nowych relacji to jedne z głównych powodów tak dużej popularności mediów społecznościowych.

 

Jak Polacy spędzają czas online?

Mimo tak wysokiej znajomości różnych portali społecznościowych i deklaracji ich użytkowania, Polacy nie spędzają najwięcej czasu wolnego w internecie korzystając z social mediów. 64%  z nas najczęściej sprawdza wiadomości z kraju i świata. Na drugim miejscu znalazła się rozrywka – oglądanie filmów lub słuchanie muzyki (57%). Onlinowe podium zamyka korzystanie z bankowości elektronicznej (54%). Ponadto blisko połowa z nas robi zakupy online (47%). Warto zaznaczyć, że zdecydowana większość Polek i Polaków, deklarujących korzystanie z internetu robi zakupy online (88%). Co więcej, ponad 2 na 3 z nas kupuje online częściej niż w poprzednich latach. Ponadto, 86% badanych robi zakupy na platformach marketplace, takich jak Allegro czy Amazon. Najwięcej osób kupujących na takich platformach znajduje się w przedziale wiekowym 18 – 29 lat oraz 50 – 59 lat (po 91%). Natomiast taką formą zakupów najrzadziej wybierają osoby po 60- tym roku życia.  

A co najczęściej zamawiamy? Niemal 2 na 3 uczestników badania najczęściej kupuje odzież i obuwie (59%). Ponadto, co trzecia osoba zamawia kosmetyki (35%), a niewiele mniej sprzęt elektroniczny (29%). Warto dodać, że kobiety zdecydowanie częściej korzystają z tej formy zakupów, niż mężczyźni. Prawie ¾ respondentek twierdzi, że preferuje zamawiać buty i ubrania online. Mimo tego należy zauważyć, że kupowanie produktów spożywczych nadal stanowi domenę sklepów stacjonarnych (91%). Polki i Polacy stawiają przede wszystkim na jakość kupowanych produktów i wolą sami ocenić ich stan czy przydatności spożycia. Wskazuje to przede wszystkim na potrzebę bezpośredniego kontaktu z asortymentem spożywczym i ograniczone zaufanie do zamawiania tej kategorii produktów.

 

Badanie zostało przeprowadzone metodą telefonicznych, standaryzowanych kwestionariuszy wspomaganych komputerowo (CATI). Respondentami była reprezentatywna grupa dorosłych Polaków korzystających z internetu. Próba wynosiła 1000. Zleceniodawcą badania był Santander Consumer Bank. 

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.