...
Skip links

Wiosna i remont, czyli majowe wydatki Polek i Polaków

Wiosna to bez wątpienia czas przemian i porządków. Nic więc dziwnego, że prawie połowa Polek i Polaków chce zrobić wiosenny remont (45 proc.). Sprzyjają temu wyższe temperatury i dodatkowa dawka energii po zimowym znużeniu.

Zwolennikami zmiany domowej przestrzeni są najczęściej mężczyźni (51 proc.). Co ciekawe, w przypadku kobiet liczba ta jest mniejsza o 11 p.p. (40 proc.). Plany remontowe mają głównie najmłodsze grupy badanych, w szczególności 30-latkowie. Niemal dwóch na trzech deklaruje, że zamierza zrobić remont tej wiosny (57 proc.). Najmniej chęci na domowe zmiany mają osoby w wieku 60 lat i więcej (35 proc.). Renowacje domowej przestrzeni są uzależnione od zarobków. Osoby zarabiające do 2999 złotych netto („na rękę”) znacznie rzadziej, niż osoby zarabiające ponad 7000 złotych decydują się na remont domu lub mieszkania (39 proc. vs 64 proc.).

 

Skąd brać pieniądze na remont?

Więcej niż co trzeci z nas wskazuje, że największym obciążeniem dla domowego budżetu wiosną tego roku jest remont domu lub mieszkania (38 proc.). Kolejnym wyzwaniem dla portfela Polaków jest związany z remontem zakup mebli lub sprzętu RTV i AGD (20 proc.). Skąd Polki i Polacy najczęściej biorą pieniądze na remont? Niemal 66 proc. z nas chce przeznaczyć na ten cel swoje bieżące dochody (58 proc.). Nie brakuje też osób, które myślą o podjęciu dodatkowej pracy czy staraniu się o otrzymanie premii, jako o sposobie na zdobycie potrzebnych sum pieniędzy.

Ale to nie wszystko! 29 proc. z nas odkłada pieniądze z bieżącego budżetu na wyjazd w zbliżające się wakacje. Niewiele mniej osób wskakuje, że najwięcej wyda na urządzenie ogrodu lub tarasu. Co ciekawe, w przypadku urządzania terenów zielonych to kobiety częściej niż mężczyźni wskazują na wyzwanie budżetowe (18 proc. do 9 proc.). Remonty to nie wszystko, co kurczy portfele Polek i Polaków. Co czwarty wskazuje, że sporym wydatkiem jest naprawa obecnego samochodu lub zakup nowego. Warto dodać, że to mężczyźni częściej niż kobiety utożsamiają inwestycje w samochód, jako obciążającą dla domowego budżetu (29 proc. do 20 proc.). 

 

Czy wiosenny remont mieści się w budżecie Polaków?

Najczęściej zakres remontu wydaje się ograniczony ze względu na zaplanowany w tym celu budżet. Ponad połowa chce przeznaczyć na ten cel do 10 tys. złotych (53 proc.). 15 proc. chce zmieścić się w przedziale cenowym 10 – 20 tysięcy, a 8 proc. z nas planuje przeznaczyć na ten cel od 20 do 30 tys. złotych. Ale to nie wszystko! Pamiętajmy, że remonty to także nieprzewidziane wydatki i dodatkowe koszty, które mogą pojawić się w trakcie prowadzonych prac. I co wtedy?

39 proc. badanych zauważa, że w przypadku przekroczenia budżetu planowanego na ten cel, ograniczy zakres remontu. Ponadto, w takiej sytuacji co piąty zamierza wykonać część prac samodzielnie i tym samym zaoszczędzić na remontowych wydatkach. Warto zauważyć, że Polacy posiadają także pulę oszczędności przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki. Z tego źródła chce skorzystać 12 proc. badanych osób. Sytuacje awaryjne związane z pracami renowacyjnymi, różnicują podejście do wydawania pieniędzy w zależności od płci. Kobiety są bardziej skłonne do zmniejszenia zakresu remontu w przypadku pojawienia się kryzysowej sytuacji, niż mężczyźni (43 proc. vs 36 proc.). Co więcej, kobiety częściej są skłonne prosić o pomoc finansową rodzinę lub znajomych. Natomiast mężczyźni, preferują wziąć spawy we własne ręce. Co piąty deklaruje, że wykona części prac samodzielnie, a tylko 12 proc. kobiet twierdzi, że zrobi to samo.   

 

Badanie zostało zrealizowane w dniach 22 marca-8 kwietnia 2024 r. na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. N = 1000.

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.