...
Skip links

Fundacja IBRiS

Parlament

Aktualny sondaż wyborczy

Aktualne preferencje wyborcze autorstwa IBRiS

ZOSTAŃ PARTNEREM RAPORTU IBRIS!

GOLEM – CYBERPROJEKT IBRiS

ZOBACZ OFERTĘ DLA PARTNERA

Wszystko wskazuje na to, że rozwoju sztucznej inteligencji nie da się już zatrzymać. W sferze gospodarczej, firmy wykorzystujące AI zyskują przewagę konkurencyjną poprzez zwiększenie efektywności, optymalizację procesów biznesowych oraz lepsze zrozumienie potrzeb klientów. Wzrost inwestycji w technologie AI przyczynia się także do rozwoju sektora IT oraz tworzenia nowych miejsc pracy dla specjalistów z tej dziedziny. W sferze społecznej, AI może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Z jednej strony, może przyczynić się do poprawy jakości życia poprzez ułatwienie dostępu do usług medycznych, edukacyjnych czy transportowych. Z drugiej strony, istnieją obawy dotyczące utraty miejsc pracy w wyniku automatyzacji oraz zagrożeń związanych z ochroną danych osobowych i prywatności.

W związku z tym, rozwój AI wymaga odpowiedniego nadzoru ze strony władz, a także dialogu społecznego w celu wypracowania odpowiednich regulacji i standardów postępowania. Tylko w tych kilku powyższych obszarach widać, jak głęboko AI wnika w życie Polaków, ale również w funkcjonowanie kraju.

Mając to wszystko na uwadze, IBRiS postanowił stworzyć kompleksowy raport dotyczący obecności rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym autonomicznych, w najważniejszych sferach życia Polaków.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ I DOŁĄCZENIA DO NASZEGO, WSPÓLNEGO PROJEKTU!

Napisz, stwórzmy razem coś ważnego!

 

 

 

Kamil Smogorzewski

kamil.smogorzewski@ibris.pl

aktualna kadencja Parlamentu

historyczne poparcie dla ugrupowań politycznych

This website uses cookies to improve your web experience.
Najlepsze kasyna online
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.