...
Skip links

Fundacja IBRiS

Parlament

Aktualny sondaż wyborczy

Aktualne preferencje wyborcze autorstwa IBRiS

Najnowszy numer Forum IDEI IBRiS już dostępny!

Forum IDEI IBRiS×
Image

To już trzeci numer Forum Idei. W dodatku bardzo szczególny. Powstawał w atmosferze jednej z najgorętszych kampanii wyborczych po 1989 roku. Wysoki poziom emocji społecznych i politycznych skłonił nas do jeszcze głębszego wejścia w umysły Polaków, aby odkryć to, co dotychczas mogło unikać. To, co ukryte jest pod maską zmęczenia polityką i politykami. Odkrywanie prawdziwych motywacji Polaków to nie tylko zakrojone na szeroką skalę badanie, którego wyniki prezentowane i omawiane są w niniejszej publikacji. To przede wszystkich proces, który trwa nieustannie przez całą „olimpiadę wyborczą” – w okresie od jednej niedzieli wyborczej do kolejnej. Nie tylko w przypadku wyborów do polskiego Parlamentu. To przecież ciągły proces mieszania się kibiców różnych drużyn. Niektóre z nich funkcjonują od lat na arenie wyborczej i ich elektoraty są już całkiem dobrze znane, inne pojawiają się przy okazji wyborów, a jeszcze inne powoli rosną w siłę i stają się arbitrem głównym spotkania przy urnach. Tym jest właśnie numer, który oddajemy w Państwa ręce — komentarzem do najważniejszego w 2023 roku meczu, który odbędzie się 15 października na stadionach w całej Polsce.

Życzymy udanej lektury!

aktualna kadencja Parlamentu

historyczne poparcie dla ugrupowań politycznych

This website uses cookies to improve your web experience.
Najlepsze kasyna online
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.