News

Kto ponosi odpowiedzialność za brak porozumienia polskiego rządu z Komisją Europejską?

Ostatnie spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu nie przyniosło porozumienia w sprawie sporu o praworządność.

Blisko 48 proc. badanych uważa, że stało się tak z winy rządu, a ponad 21 proc. odpowiedzialnością obarcza Komisję Europejską. Zdaniem 24 proc. respondentów, odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą wspólnie polski rząd i Komisja Europejska.

Wiek respondentów

Największą odpowiedzialnością polski rząd obarcza najmłodsza z wziętych pod uwagę grup badanych, czyli respondenci w wieku 18-29 lat (57 proc.). Badani ci są również najbardziej jednoznaczni w swoich ocenach – każdy pytany miał na ten temat pogląd.

Z tego też względu, w tej grupie znalazł się największy odsetek osób, którzy uważają, że odpowiedzialność za brak porozumienia ponoszą obie strony (37 proc.). Komisję Europejską największą winą obarczają pięćdziesięciolatkowie (37 proc.).

Beneficjenci programu 500+

Interesującym zjawiskiem jest fakt, że 61 proc. respondentów otrzymujących świadczenie pieniężne w ramach programu 500+ uważa, że odpowiedzialność za brak porozumienia w sprawie praworządności ponosi polski rząd. Jest to o 16 pkt proc. więcej niż w przypadku badanych, którzy nie są beneficjentami programu (45 proc.).

Opracował: Kamil Smogorzewski, IBRiS

Badanie: IBRiS dla dziennika „Rzeczpospolita”, 20-21 czerwca 2018