...
Skip links

o nas

Od 9 lat tworzymy nową jakość na polskim rynku badawczym.

fundacja

Jako organizacja pozarządowa działamy na rzecz podnoszenia jakości badań, popularyzacji zawodu badacza oraz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o stanie i tendencjach zmian opinii publicznej w Polsce i na świecie.

agencja badawcza

Będąc jednocześnie prężnie działającą agencją badawczą, wykonujemy badania marketingowe i badania komunikacyjne. Zawsze na najwyższym poziomie i w konkurencyjnych cenach.

Projekt realizowany we współpracy z portalem onet.pl i pudelek.pl

Comiesięczne rankingi określają poziom zaufania do osób publicznych – polityków, bez względu na barwy partyjne oraz celebrytów, bez względu na profesję.

Projekty realizowane z „Rzeczpospolitą” i Radiem ZET.

Pytamy Polaków o najważniejsze, aktualne kwestie społeczne, polityczne i gospodarcze. Dzięki współpracy z najważniejszymi mediami opinie społeczeństwa stają się słyszalne.

Forum Ekonomiczne

IBRiS nieprzerwanie od 2018 roku jest Partnerem Forum Ekonomicznego

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to największe i najważniejsze w tej części Europy wydarzenie tego typu, odbywające się od 1992 roku. Jak piszą organizatorzy, “co roku na Forum Ekonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów”.

7

państw-założycieli

badania międzynarodowe

EUROSKOPIA

25 listopada 2021 r. powołane do życia zostało pierwsze europejskie zrzeszenie niezależnych instytutów badawczych. Obecność IBRiS w zrzeszeniu poszerza możliwości badawcze o wszystkie kraje Unii Europejskiej. Wśród instytutów-założycieli znalazły się: IBRiS (Polska), United Surveys (Estonia), INSA (Niemcy), SWG (Włochy), SIGMA DOS (Hiszpania), OpinionWay (Francja), Prorata (Grecja), Pitagorica (Portugalia). Ze wszystkimi powyższymi instytutami IBRiS współpracuje od 2019 roku – są to sprawdzeni partnerzy, zachowujący najwyższą jakość prowadzonych badań.

Projekt V4

Projekt realizowany od 2018 roku. Finansowanie projektu pochodzi w części ze środków własnych, a częściowo z wykorzystaniem grantu pozyskanego w ramach Funduszu Wyszehradzkiego, przy współpracy partnera węgierskiego – Nézőpont Group Plc. Treść badań obejmowała: znajomość, postrzeganie i ocenę działania Grupy Wyszehradzkiej, postrzeganie krajów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej, ocenę życia społecznego i politycznego wewnątrz V4, ocenę współpracy międzynarodowej Grupy Wyszehradzkiej (w tym z USA, Rosją i Chinami), ocenę najważniejszych polityków reprezentujących V4, ocenę działań Unii Europejskiej w zakresie utworzenia armii europejskiej, nielegalnego napływu imigrantów, migracji wewnętrznych w UE oraz zmian społecznych i politycznych związanych z pandemią choroby COVID-19.

Zacznijmy współpracę!

KONTAKT

Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

+48 22 266 00 15

Chcesz z nami rozwijać IBRiS? Prześlij swoje CV

praca@ibris.pl

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.