Pięć miliardów złotych. Tyle polski budżet otrzymał z hazardu

W 2022 roku branża hazardowa w Polsce wpłaciła do budżetu kraju ponad 5 miliardów złotych w formie podatku od gier. Jest to znacząca kwota, która przyczynia się do finansowania różnych programów i projektów publicznych.

Jak hazard przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski

Grupa Kapitałowa Totalizator Sportowy, główny podmiot branży hazardowej w Polsce, wytworzyła w 2022 r. łączną wartość dodaną w wysokości 4,4 mld zł. Oznacza to, że działalność tej spółki wniosła znaczący wkład w gospodarkę kraju, przyczyniając się do wzrostu PKB i tworzenia miejsc pracy.

Jak podkreśla dr Mariusz Strojny, branża hazardowa i Totalizator Sportowy odgrywają ważną rolę w transferze technologii do polskiej gospodarki. Wynika to z wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesach związanych z grami hazardowymi oraz opracowywania nowych rozwiązań technologicznych. Taki transfer technologii przyczynia się do poprawy i rozwoju polskiego przemysłu, a także przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Oprócz znaczących wpływów podatkowych, wpływ branży hazardowej na polską gospodarkę przejawia się również w tworzeniu wartości dodanej. Grupa Kapitałowa Totalizator Sportowy, główny operator gier hazardowych w Polsce, w 2022 r. wygenerowała łączną wartość 4,4 mld zł. Oznacza to, że działalność spółki doprowadziła do znaczącego wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) kraju.

Warto również zwrócić uwagę na istotną rolę branży hazardowej w transferze technologii na polski rynek. Ten sektor gospodarki aktywnie wykorzystuje nowoczesne technologie, a firmy inwestują w rozwój nowych rozwiązań technologicznych. Przyczynia się to do rozwoju polskiego przemysłu i tworzenia nowych miejsc pracy.

Firmy gamingowe odgrywają ważną rolę w sferze społecznej. Finansują różne programy i projekty społeczno-gospodarcze, w tym programy sportowe i fundusz sportowy. W 2022 r. Totalizator Sportowy przekazał znaczną kwotę na fundusz sportowy, przyczyniając się do rozwoju sportu w Polsce oraz wspierając kluby i wydarzenia sportowe.

Branża hazardowa ma swój wkład w infrastrukturę gospodarczą kraju. Inwestycje firm w rozwój obiektów do gier i infrastruktury przyczyniają się do rozwoju branży budowlanej i turystycznej. Przyczynia się to do tworzenia miejsc pracy i zapewnia wzrost gospodarczy i rozwój regionów.

W latach 2017-2022 Totalizator Sportowy zauważalnie zwiększył swoją wartość dodaną. W ubiegłym roku przekroczyła ona 4 mld zł, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzednim okresie. Większość tego wzrostu to efekt bezpośrednich działań spółki, a także jej bezpośredniego wpływu na branżę.

Należy jednak zauważyć, że część tej kwoty jest wynikiem działań pośrednich i wymuszonych. Jednym z ważnych czynników, które przyczyniły się do tak znacznego wzrostu wartości dodanej, były zmiany w przepisach dotyczących gier hazardowych w 2017 roku. Zmiany te otworzyły podmiotom prawnym, w tym Totalizatorowi Sportowemu, możliwość prowadzenia działalności jako operatorzy kasyn online. Takie posunięcie znacznie zmniejszyło szarą strefę i doprowadziło do wzrostu legalnej działalności hazardowej.

Oczywiście wielu Polaków nadal aktywnie gra w nielegalnych kasynach online pomimo braku licencji. Według PolskieKasyna.BIZ, wiele nielegalnych kasyn daje nowym klientom darmowe zloty bez depozytu, więc użytkownicy nie zwracają uwagi na brak licencji. Niestety, takie firmy nie płacą podatków do budżetu państwa, więc miliony złotych przepływają obok niego.

Zmiana przepisów i autoryzacja kasyn online dla Totalizatora Sportowego była ważnym czynnikiem, który przyczynił się do znacznego wzrostu wartości dodanej w latach 2017-2022. Miało to pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju i przyczyniło się do wzrostu legalnej działalności w branży hazardowej, co z kolei doprowadziło do ogólnego wzrostu wartości dodanej dla polskiej gospodarki.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag