Metody badawcze

Nasze metody badawcze

Każdy realizowany przez nasz zespół projekt badawczy rozpoczynamy od kompleksowego stworzenia szczegółowej koncepcji metodologicznej, idealnie pasującej do przedmiotu konkretnego badania oraz specyfiki i oczekiwań zamawiającego.

Koncepcja zawsze zawiera elementy wymienione obok.

  • Przedmiot badania

  • Cel badania

  • Zakres analizy

  • Wykorzystane techniki / metody badawcze

  • Rozkład próby badawczej spełniający naukowe kryteria reprezentatywności