Raportowanie wyników

Autorskie raporty z wynikami badań

Realizacja każdego prowadzonego przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS projektu kończy się stworzeniem unikalnego raportu, przygotowanego przez naszych analityków we współpracy z grafikami.

Nasze opracowania zawierają szczegółowe wyniki przeprowadzonego badania, ich analizę, wnioski oraz adekwatne rekomendacje.

Każdy nasz raport dostosowany jest do potrzeb i wymagań zamawiającego. Wysoka jakość opracowań powoduje, że mogą być one bez problemu wykorzystywane do prezentowania wyników badań zarówno podczas oficjalnych prezentacji, jak również w mediach każdego typu.