Zasięg badań i analiz

Fundacja IBRiS realizowała i realizuje projekty zarówno o zasięgu lokalnym – gminnym, powiatowym i wojewódzkim, jak i ogólnopolskim, a także europejskim. Przykładowe projekty o zasięgu ogólnopolskim i europejskim:

 

Projekt przeprowadzony we współpracy z portalem onet.pl.

Zakłada wykonywanie cyklicznych badań opinii publicznej w zakresie poziomu zaufania do osób publicznych. W 2018 roku przeprowadzono 13 badań.

Projekt realizowany we współpracy z dziennikiem „Rzeczpospolita”.

W 2018 roku przeprowadzono 18 badań, obejmujących najważniejsze kwestie społeczne i polityczne.

Badanie opinii publicznej na temat istotnych problemów V4 i perspektyw współpracy („Public opinion poll on crucial V4 issues and future perpectives of the cooperation”).

Projekt realizowany w 2018 roku, wspólnie z jednym z węgierskich instytutów badawczych.

Treść badań obejmowała: znajomość, postrzeganie i ocenę działania Grupy Wyszehradzkiej, postrzeganie krajów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej, ocenę życia społecznego i politycznego wewnątrz V4, ocenę współpracy międzynarodowej Grupy Wyszehradzkiej (w tym z USA, Rosją i Chinami), ocenę najważniejszych polityków reprezentujących V4, ocenę działań Unii Europejskiej w zakresie utworzenia armii europejskiej, nielegalnego napływu imigrantów, migracji wewnętrznych w UE.

Wizerunek badań węgierskich”(„Image of Hungary research”).

Projekt realizowany w 2018 r. (kontynuacja współpracy z 2017 roku), w ramach Węgiersko-Polskiego Programu Współpracy Pozarządowej.

Badanie opinii publicznej dotyczyło istotnych dla Węgier kwestii związanych z badaniami opinii publicznej i badaniami społecznych w ogóle.

Europejski Projekt Badawczy to projekt badań sondażowych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, prowadzony przez instytuty badawcze pochodzące z 5. krajów o największej reprezentacji w Parlamencie Europejskim – Niemcy, Francję, Włochy, Hiszpanię i Polskę.

Przedmiotem projektu, oprócz preferencji politycznych obywateli krajów biorących w nim udział, jest diagnoza głównych problemów występujących w Unii Europejskiej, takich jak kierunek jej rozwoju, problem migracji czy przyszłość strefy euro.

Publikacja zebranych danych we wskazanych wyżej krajach odbywała się podczas wydarzeń o zasięgu europejskim.