...
Skip links

Projekt ŚWIATOWID

IBRiS w cyklach trzymiesięcznych przeprowadza pogłębione badania dotyczące opinii i nastrojów Polaków. Badania te różnią się od zwykłych pomiarów obecnych w przestrzeni informacyjnej, opartych głównie na metodzie ilościowej, gdzie badane są bądź stałe wskaźniki, bądź ocena aktualnych wydarzeń. W większości przypadków są to badania pozwalające ocenić zdarzenia z perspektywy czasu, ale ich wartość prognostyczna dla antycypowania zmian społecznych, które dopiero się uwidocznią jest mała. W ramach projektu opieramy się na wynikach pogłębionych badań jakościowych, które pozwalają ocenić podskórne zmiany społeczne, a także określić wektory społecznych emocji i aspiracji.

Realizację projektu rozpoczęliśmy pod koniec 2021 roku od pierwszej prezentacji dla dziennikarzy największych polskich mediów drukowanych i online. Obecnie, z rozbudowanym komponentem konsumenckim, wyniki kolejnych fal projektu prezentujemy w ambasadach kilkunastu krajów, zrzeszeniach przedsiębiorców i w firmach.

Każdy raport to opowieść o Polakach, ale ubrana w formę storytellingu. Pokazaliśmy już Polskę w Summertime sadness, Polaków wybierających się na Derby i w obrazach Stanisława Wyspiańskiego.

Kolejną, aktualną opowieść na podstawie badań przeprowadzonych przez IBRiS możesz już niedługo poznać Ty i Twoi współpracownicy! Wystarczy, że się do nas odezwiesz.

Kamil Smogorzewski

Dyrektor ds. komunikacji

kamil.smogorzewski@ibris.pl

Logo projektu Światowid

Zapoznaj się z dotychczasowymi raportami klikając w powyższe logo ŚWIATOWIDA

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.