...
Skip links

Tag: polski parlament

Słodko-gorzki cukierek, czyli ocena polskich ministrów

W najnowszym badaniu przeprowadzonym dla „Rzeczpospolitej” zapytaliśmy Polki i Polaków, jak oceniają Premiera Tuska i jego rząd. Opinie Polaków są podzielone. Uwagę przyciągają nie tylko niejednoznaczne czy negatywne oceny poszczególnych ministrów, ale również widoczna nieznajomość znacznej części przedstawicieli rządu.   Który minister jest najlepszy?  Bez wątpienia dominującą postacią jest sam
This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.