...
Skip links

Tag: wybory

Chwiejna mobilizacja – komentarz do wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wybory All Inlusive  Dziewiątego czerwca Polacy wybrali swoich delegatów do Parlamentu Europejskiego. Był to trzeci odcinek wyborczego maratonu, którego zwieńczenie czeka nas w przyszłym roku, w trakcie wyborów prezydenckich. Gdy zatem powyborczy kurz (chwilowo) opadł, powstaje okazja, by przyjrzeć się postawom polskiego społeczeństwa wobec europejskich wyborów.  W pierwszej kolejności należy

Forum IDEI IBRiS – nr 3

Wyborczy portret Polaków 2023. Potrzeby, poglądy, wartości KLIKNIJ I POBIERZForum IDEI IBRiS×KLIKNIJ I POBIERZ To już trzeci numer Forum Idei. W dodatku bardzo szczególny. Powstawał w atmosferze jednej z najgorętszych kampanii wyborczych po 1989 roku. Wysoki poziom emocji społecznych i politycznych skłonił nas do jeszcze głębszego wejścia w umysły Polaków,
This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.