...
Skip links

Tag: youtube

Czas szybciej płynie online, czyli Polki i Polacy w sieci

Internet stał się nieodłączną częścią życia Polek i Polaków – stał się nie tylko narzędziem pracy, ale również źródłem rozrywki i dostępu do najnowszych informacji z kraju i ze świata. Wszechogarniająca technologia i jej dynamiczny rozwój nieustannie kształtują nasze nawyki, zwyczaje oraz sposób spędzania wolnego czasu. Smartphony, tablety, smartwatche i
This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.