Skip links

Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce – III edycja

W trzecim raporcie z cyklu pt. “Analiza postrzegania stacji paliw w Polsce” znajdziecie odpowiedzi na pytania takie jak: która marka stacji paliwowych cieszy się największą rozpoznawalnością oraz jakie marki cieszą się największą sympatią. Ponadto znajduję się w nim zestawienie oraz porównanie wyników z poprzednich edycji z obecnymi.

W ramach projektu przeprowadzono kompleksowe badanie, którego celem było poznanie opinii na temat sieci stacji paliw w Polsce. Pozyskiwanie danych przebiegało dwuetapowo, a w  ramach projektu przeprowadzono badania ilościowe oraz jakościowe. W raporcie zawarto prezentację wyników, uzyskanych przy pomocy ilościowej analizy opinii i postaw, metodą standardowych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CAPI (Computer Assisted Personal Interview) oraz metody jakościowej, przy zastosowani techniki FGI (Focus Group Interview). Publikacja wyników miała miejsce we wrześniu 2021 roku.

Zapoznaj się z całym raportem!

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag