Skip links

Światowid | grudzień 2021: Przegrani

Ostatni Światowid w 2021 roku skupiał się na aktualnych odczuciach i emocjach, a także tematach takich jak pandemia, sytuacja finansowa Polaków, percepcja zmian klimatycznych i propozycji Zielonego Ładu oraz kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej.  

Mimo różnicy w poglądach uniwersalną emocją odczuwaną przez Polaków był niepokój związany z gromadzącymi się zagrożeniami. Nastroje jakie panowały wśród niezdecydowanych oraz elektoratu obozu rządzącego związane były ze strachem i obawami. W opiniach zwolenników obozu opozycyjnego była to bezsilność. 

Wyniki badań ukazały społeczeństwo zmęczone pandemią, które jednocześnie było coraz bardziej sceptyczne wobec szczepień. COVID-19 stał się w świadomości Polaków nie tylko zagrożeniem dla zdrowia publicznego ale także dla gospodarki. Te nastroje były potęgowane przez przyśpieszającą inflację, która stawała się coraz bardziej odczuwalna w ostatnim kwartale 2021 roku. Z kolei kryzys migracyjny sprawił, że Polacy poczuli się przegrani na płaszczyznach moralno-etycznej, dyplomatycznej oraz faktyczno-funkcjonalnej.  

Zachęcamy do przeczytania raportu i zapoznania się ze szczegółowymi wynikami! 

O Światowidzie

Celem projektu jest stworzenie niezależnego systemu zapewniającego dostęp do bezstronnej informacji na temat stanu emocji społecznych w Polsce.

IBRiS w cyklach trzymiesięcznych przeprowadza pogłębione badania dotyczące opinii i nastrojów Polaków. Badania te różnią się od zwykłych pomiarów obecnych w przestrzeni informacyjnej, opartych głównie na badaniach ilościowych, gdzie badane są bądź stałe wskaźniki, bądź ocena aktualnych wydarzeń. W większości przypadków dostępne publicznie badania pozwalają ocenić zdarzenia z perspektywy czasu, ale ich wartość prognostyczna dla antycypowania zmian społecznych, które dopiero się uwidocznią jest mała. W ramach projektu będziemy opierać się na wynikach pogłębionych badań jakościowych, które pozwalają wyprzedzająco zidentyfikować emocje społeczne, a także określić wektory zmian aktualnych nastrojów społecznych. Projekt jest finansowany ze środków własnych Fundacji.

This website uses cookies to improve your web experience.
Cookie Consent with Real Cookie Banner
Explore
Drag