...
Skip links

Światowid | grudzień 2021: Przegrani

Ostatni Światowid w 2021 roku skupiał się na aktualnych odczuciach i emocjach, a także tematach takich jak pandemia, sytuacja finansowa Polaków, percepcja zmian klimatycznych i propozycji Zielonego Ładu oraz kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej.  

Mimo różnicy w poglądach uniwersalną emocją odczuwaną przez Polaków był niepokój związany z gromadzącymi się zagrożeniami. Nastroje jakie panowały wśród niezdecydowanych oraz elektoratu obozu rządzącego związane były ze strachem i obawami. W opiniach zwolenników obozu opozycyjnego była to bezsilność. 

Wyniki badań ukazały społeczeństwo zmęczone pandemią, które jednocześnie było coraz bardziej sceptyczne wobec szczepień. COVID-19 stał się w świadomości Polaków nie tylko zagrożeniem dla zdrowia publicznego ale także dla gospodarki. Te nastroje były potęgowane przez przyśpieszającą inflację, która stawała się coraz bardziej odczuwalna w ostatnim kwartale 2021 roku. Z kolei kryzys migracyjny sprawił, że Polacy poczuli się przegrani na płaszczyznach moralno-etycznej, dyplomatycznej oraz faktyczno-funkcjonalnej.  

Zachęcamy do przeczytania raportu i zapoznania się ze szczegółowymi wynikami! 

O Światowidzie

Celem projektu jest stworzenie niezależnego systemu zapewniającego dostęp do bezstronnej informacji na temat stanu emocji społecznych w Polsce.

IBRiS w cyklach trzymiesięcznych przeprowadza pogłębione badania dotyczące opinii i nastrojów Polaków. Badania te różnią się od zwykłych pomiarów obecnych w przestrzeni informacyjnej, opartych głównie na badaniach ilościowych, gdzie badane są bądź stałe wskaźniki, bądź ocena aktualnych wydarzeń. W większości przypadków dostępne publicznie badania pozwalają ocenić zdarzenia z perspektywy czasu, ale ich wartość prognostyczna dla antycypowania zmian społecznych, które dopiero się uwidocznią jest mała. W ramach projektu będziemy opierać się na wynikach pogłębionych badań jakościowych, które pozwalają wyprzedzająco zidentyfikować emocje społeczne, a także określić wektory zmian aktualnych nastrojów społecznych. Projekt jest finansowany ze środków własnych Fundacji.

This website uses cookies to improve your web experience.
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner
Explore
Drag
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.